053 019333
ระบบรักษาความปลอดภัย เดอะเบลล่า

1. เข้า-ออกหมู่บ้านด้วยระบบkey Card เพื่อความปลอดภัย แบ่งช่องทางเข้าออกเป็น4ช่องทาง แยกระหว่างลูกบ้านในโครงการใช้ระบบ Key Card กับบุคคลภายนอกที่ต้องการแลกบัตรเมื่อเช้า ออกโครงการ เพื่อตรวจสอบบุคคลและรถที่ผ่านเข้าออกโครงการได้ใกล้ชิดและเข้มงวดมากขึ้น

2.รั้วไฟฟ้ารอบโครงการ รั้วรอบโครงการสูง 2-2.2 เมตร และรั้วไฟฟ้าสูงจากรั้วปูนอีกประมาณ 80 ซม. เพื่อป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก ซึ่งพื้นที่รอบโครงการนั้นยากต่อการดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทางโครงการ ได้ติดตั้งรั้วไฟฟ้าบนรั้วรอบโครงการทั้งหมดรวมความสูงรั้วทั้งหมดกว่า 3 เมตร เพื่อความมั่นใจสำหรับลูกบ้านภายในโครงการ

3.ระบบ Guard tour เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ Guard tour นาฬิกายาม อิเลกทรอนิกส์ที่จะทำการบันทึกเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปตรวจตราบริเวณจุด check point ที่ทางโครงการติดตั้งไว้ทั้งถนนเมนและซอยต่างๆทั่วโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนดระหว่างจุดแต่ละจุด ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.กล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน บันทึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทุกๆมุมภายในหมู่บ้าน ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวนมากถึง70-80ตัวกระจายตามจุกต่างๆทั่วทุกซอยเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และป้องกันการเกิดเหตุร้าย เชื่อมต่อภาพเคลื่อนไหวไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ สามารถดูการบันทึกย้อนหลังได้เพื่อความปลอดภัยที่เข้มแข็งรวดเร็วตลอด 24 ชม.

5.VDO door phone อุปกรณ์อำนวยความสะดวก VDO door phoneเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณเช็คภาพได้จากหน้าจอว่าใครมากดกริ่งหน้าประตูบ้าน และสามารถกดอินเตอร์คอมพูดคุยธุระได้โดยไม่ต้องออกไปเปิดประตูบ้านให้เสี่ยงอันตราย อีกทั้งยังมีระบบ night visionที่ช่วยให้เห็นภาพที่แสงน้อยได้

6.ประตูรีโมทอีตโนมัติ เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยด้วยประตูรีโมทที่ไม่ต้องทำการเปิด –ปิดประตูเองในขณะที่ฝนตกหรือในยามค่ำคืนที่ต้องกลับบ้านคนเดียว

7.ระบบสัญยาณกันขโมยภายในบ้าน เพื่อความอบอุ่นใจทั้งเวลาอยู่ หรือไม่อยู่บ้าน

-Magnetic Contact อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตูและหน้าต่างภายนอกทุกงาน

-Motion sensor ในห้องรับแขก อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวระบบจะทำการตรวจจับความเคลื่อนไหวจากอุณภูมิและขนาดซึ่งสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้บุกรุกกับสัตวืเลี้ยงของท่านได้

-Smoke and Heat Detector ในห้องครัวตรวจจับควันไฟช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยหากอุปกรณ์ทั้งสามตรวจจับถึงสิ่งผิดปกติจะทำการส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังจอมอนิเตอร์ริ่งที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยสามารถทราบจุดที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับโทรศัพท์พื้นฐานเพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ในระบบ
         Tel. 053 019333     Email. Sansaran@hotmail.com