สุนทรียภาพการใช้ชีวิตตามแบบฉบับลานนาประยุกต์

  แค่ประตูทางเข้าโครงการคุณก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมลานนาร่วมสมัย
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ อีกทั้งยังงดงามลงตัวอย่างไม่ซ้ำแบบใครท่ามกลางโอบล้อม
ของธรรมชาติและมนต์เสน่ห์แห่งเชียงใหม่ ที่ ณ ลานนา ที่ๆจะเติมเต็มชีวิตของคุณให้
สมบูรณ์แบบมีเพียงแค่ 45 ครอบครัวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองบ้านสวยสไตล์ลานนา
ประยุกต์ที่เราภาคภูมิที่จะมอบให้คุณและครอบครัว

  รื่นรมย์กับธรรมชาติและทิวเขาที่รายล้อมแบบ Panorama ในแบบที่คุณหาไม่ได้จากที่
ไหนแต่ไม่ไกลจากตัวเมืองทั้งยังใกล้กับสถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย พักพิงอย่าง
สุขใจบนทำเลที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไม่เสี่ยงต่อภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมอุ่นใจในระบบ
ความปลอดภัยที่มากถึง 7 ชั้น ซึ่งเราตั้งใจจัดเตรียมไว้เพื่อให้คุณพักพิงอย่างไร้กังวลทั้ง
ในยามอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้าน

  ความภาคภูมิใจของเราที่ได้บรรจงออกแบบให้ ณ ลานนาเป็นบ้านสไตล์ลานนาที่พิเศษ
กว่าที่ไหนๆ จากภายนอกจรดภายใน ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมลานนากับการใช้
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน รังสรรค์ออกมาเป็นบ้านสวยสไตล์ลานนาประยุกต์...

Read More