เรียบ สวย ร่วมสมัยในสไตล์ล้านนาประยุกต์...ใส่ใจทุก รายละเอียด

การออกแบบพื้นที่ในแต่ล่ะส่วนให้สามารถจัดวางฟอร์นิเจอร์และใช้สอยสะดวก
และครบครันรวมทั้งสามารถใช้สอยได้ทุกพื้นที่ภายในบ้านอย่างลงตัวตาม
ความต้องการที่แตกต่างกันของท่านเจ้าของบ้าน
   อุ่นใจไปทั้งชีวิตด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ที่เปรียบดั่งกำแพง 7 ชั้น รายละเอียด


   ฉลาดเลือกใช้เพื่อความคุ้มค่า...ทั้งวันนี้และวันหน้า

จากแนวคิดข้างต้น เราได้ออกแบบ, คัดสรร และ สิ่งผลิตวัสดุเฉพาะ เพื่อใช้กับ
โครงการ ณ Lanna โดยคำนึงมาตรฐานของวัสดุ ความทนทาน และการ บำรุง
รักษาที่ง่ายของวัสดุอุปกรณ์ ทั้งยังสวยงามโดดเด่น ในแบบล้านนาประยุกต์ที่ไม่
ซ้ำแบบใคร
   อุ่นใจ...มั่นใจ...ปลอดภัย

บรรยากาศอันโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ท่ามกลางความสงบของธรรมชาติที่
หลายคนแสวงหาสูดอากาศบริสุทธิ์จากความร่มรื่นของต้นไม้สองข้างทาง
เมื่อเข้าสูโครงการ ที่แห่งนี้จีงเป็นสถานที่ ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
สูง และไม่ไกลจากตัวเมือง ทั้งยังใกล้กับสถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย
อาทิ ศูนย์การค้าเซันทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ ห้างโลตัส ห้างบิ๊กซี
ห้างแม็กโคร สนามบิน โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ มหาวอทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติเกรช โรงเรียนนานาอเมริกันแปริฟิค ฯลฯ
   อุ่นใจ...มั่นใจ...ปลอดภัย

ณ Lana ตั้งอยู่นี้เป็นที่ราบเชิงเขา ทำให้ระดับของที่ดินจะสูงกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง
และที่เสียงต่อการระบายน้ำออกจากเขื่อนต่างๆ เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่ใต้เขื่อน
ทั้งยังไม่เคยปรากฎปัญหาน้ำท่วมในบริเวณนี้ตั้งแต่อดีตมา จึงเป็นทำเลที่ท่านเจ้า
ของบ้านมั่นใจได้ ในความปลอดภัย เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อย
ในปัจจุบันsale Office : 232 Moo 3 T.Nongkway A. Hangdong Chiangmai 50230
Tel 053 019 333
E-mail:info@sansaranhome.com